Gijzeling CJIB

Gijzeling is het zwaarste middel dat de officier van justitie heeft om iemand tot betaling van openstaande boetes bij het CJIB te betalen.

Voorwaarden gijzeling

Gijzeling mag alleen worden toegepast als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De boetes, waarvoor gijzeling wordt gevraagd, moeten al langere tijd openstaan
  • De officier van justitie moet ook al via andere middelen hebben geprobeerd om u tot betaling te dwingen (bijv. buitengebruikstelling voertuig en/of inname rijbewijs)
  • De officier van justitie moet ook hebben geprobeerd om via de deurwaarder de boete te incasseren door beslag te leggen

Gijzeling niet bij betalingsonmacht

Gijzeling is een dwangmiddel om u tot betaling van de openstaande boetes te bewegen. Gijzeling mag daarom alleen worden toegepast als u geld zou hebben om de geldboete te betalen. Wanneer u aantoonbaar niet over voldoende financiële middelen beschikt, mag er officieel geen gijzeling worden toegepast. Het is belangrijk dat u zich hiertegen verzet. Wanneer u bent opgeroepen voor een zitting bij de kantonrechter, moet u daar naartoe gaan om verweer te voeren.

N.B. het is niet meer mogelijk om u tijdens de zitting bij de kantonrechter bij te laten staan door een pro deo advocaat. Hiervoor wordt helaas geen toevoeging meer afgegeven door de Raad voor Rechtsbijstand. Wel kan pro deo rechtsbijstand worden verleend voor een kort geding om de gijzeling te voorkomen of voor de beëindiging van de gijzeling.

> Meer informatie 'betalingsonmacht'

Gijzeling voorkomen

In de meeste gevallen krijgt u een brief van het CJIB om u op een bepaalde dag te melden bij het Huis van Bewaring. Dreigt voor u gijzeling en wilt u voorkomen dat u daadwerkelijk in gijzeling wordt genomen, dan bestaan er nog enkele dingen die u kunt proberen. In het uiterste geval kunt u nog een kort geding starten ter voorkoming van de gijzeling. Een kort geding is met name kansrijk wanneer er bijzondere omstandigheden spelen in uw geval. Er moet sprake zijn geweest van onregelmatigheden in het voortraject (o.a. bij de zitting van de kantonrechter), er moet sprake zijn van een situatie van betalingsonmacht, of de gijzeling moet buitenproportioneel zijn.

> Meer informatie 'gijzeling voorkomen'

Kort geding bij gijzeling

Bent u of een familielid/kennis/vriend gegijzeld, dan kunt u alleen nog via een kort geding opheffing van de gijzeling vragen. In de meeste gevallen heeft dit wel succes. Het is belangrijk dat u zich hierbij laat bijstaan door een in gijzelingszaken gespecialiseerde advocaat. De advocaat kan in dat geval de rechtsbijstand wel pro deo verlenen zodat u verder geen kosten hebt. De Staat betaalt de kosten van rechtsbijstand, behoudens een eventueel door u te betalen eigen bijdrage en de griffierechten.

Wij kunnen u echter alleen bijstaan wanneer u een oproeping hebt ontvangen wanneer u gegijzeld bent of wanneer u een oproeping hebt ontvangen om te worden gegijzeld. In alle andere gevallen kunnen wij helaas niets voor u betekenen, omdat de Raad voor Rechtsbijstand in die gevallen vrijwel nooit een toevoeging voor een pro deo advocaat afgeeft.

> Wat te doen als u nog NIET gegijzeld bent?

> Meer informatie 'opheffing gijzeling'
> Meer informatie pro deo advocaat> 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden