Bent u nog niet gegijzeld?

Bent u nog niet gegijzeld, dan hebt u helaas nog geen recht op bijstand van een pro deo advocaat. Wel kunt u alvast voorzorgsmaatregelen nemen zodat de advocaat bij een eventuele gijzeling direct een kort geding kan starten om u weer vrij te krijgen. U moet hiervoor de volgende stappen doorlopen

1. Contactpersoon

Zorg ervoor dat u altijd een contactpersoon achter de hand hebt voor het geval dat u daadwerkelijk wordt gegijzeld. De contactpersoon moet dan direct uw zaak bij ons via het aanmeldingsformulier op de website kunnen aanmelden. Hij/zij dient daarbij uw gegevens door te geven, met zijn/haar eigen contactgegevens zodat wij met die persoon contact kunnen opnemen. De contactpersoon moet beschikken over alle relevante documenten zodat wij direct actie kunnen ondernemen.

2. Overzicht boetes

U dient een overzicht aan te vragen van de openstaande boetes. Informatie over het opvragen van een overzicht van de openstaande boetes vindt u via https://gijzelingsadvocaat.nl/overzicht-openstaande-boetes-cjib/

3. Overzicht inkomsten en uitgaven

U dient een overzicht te maken van uw inkomsten en uitgaven. Op basis hiervan moet de rechter straks bepalen of u in staat bent om de geldboetes te betalen. U dient de bewijsstukken van uw inkomsten en uitgaven bij te voegen zoals

  • Salarisspecificatie of bevestiging van uw uitkering
  • Bewijzen van uw kosten (huur, gas, licht, water, verzekeringen)
  • Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden

Voor het overzicht van uw inkomsten en uitgaven kunt u gebruik maken van het volgende document:
http://www.juridischkennisportaal.nl/wiki/algemeen/algemeen-3/verklaring-inkomsten-en-uitgaven.doc

U dient de bewijsstukken bij te voegen.

4. Correspondentie CJIB

U dient de correspondentie die u met het CJIB hebt gevoerd goed te bewaren. Wij dienen later een kopie te ontvangen van alle brieven die u hebt gekregen van het CJIB met betrekking tot de openstaande boetes. Met name de brieven over de zittingen bij de kantonrechter en de brief dat u zich moest melden bij een huis van bewaring zijn voor ons van belang.
Ook brieven over betalingsregelingen die u hebt aangevraagd of die zijn afgewezen dient u naar ons toe te kunnen sturen.

5. Uittreksel gemeentelijke basisadministratie

Wanneer u nimmer de oproeping hebt ontvangen voor de zittingen bij de kantonrechter waarbij de machtigingen tot gijzeling zijn afgegeven, terwijl u wel steeds ingeschreven hebt gestaan in de gemeentelijke basisadministratie, wil ik u vragen om een uittreksel bij de gemeentelijke basisadministratie op te vragen waaruit volgt hoe lang u al op het huidige adres en/of op het vorige adres (afhankelijk van de periode waar u woonachtig was toen de zittingen vermoedelijk zijn geweest) woont c.q. hebt gewoond. Wij moeten hiermee aantonen dat u niet behoorlijk bent opgeroepen.

6. Eigen verklaring vrijheidsontneming

Zodra u gedetineerd bent, dient u een eigen verklaring vrijheidsontneming in te vullen en naar de advocaat of de contactpersoon toe te sturen. Het is belangrijk dat u dit direct doet, omdat u alleen hierdoor recht heeft op volledige gratis rechtsbijstand van de advocaat. De verklaring kunt hier downloaden:

https://gijzelingsadvocaat.nl/wp-content/uploads/2015/08/Eigen-verklaring-vrijheidsontneming.pdf

7. Registratiekaart detentie

Zodra u gedetineerd bent, moet u ook een detentiekaart opvragen bij de afdeling bevolking en aan ons terugsturen.

N.B. Het kan zijn dat u niet alle bewijzen kunt verzamelen. Probeer in ieder geval alles zo compleet mogelijk aan te leveren, maar als u niet alles kunt vinden, kunt u de documenten die wel hebt gevonden alvast per e-mail aan ons toesturen.

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden