Bent u nog niet gegijzeld?

Bent u nog niet gegijzeld, dan hebt u helaas nog geen recht op bijstand van een pro deo advocaat. Wel kunt u alvast voorzorgsmaatregelen nemen zodat de advocaat bij een eventuele gijzeling direct een kort geding kan starten om u weer vrij te krijgen. U moet hiervoor de volgende stappen doorlopen

1. Contactpersoon

Zorg ervoor dat u altijd een contactpersoon achter de hand hebt voor het geval dat u daadwerkelijk wordt gegijzeld. De contactpersoon moet dan direct uw zaak bij ons via het aanmeldingsformulier op de website kunnen aanmelden. Hij/zij dient daarbij uw gegevens door te geven, met zijn/haar eigen contactgegevens zodat wij met die persoon contact kunnen opnemen. De contactpersoon moet beschikken over alle relevante documenten zodat wij direct actie kunnen ondernemen.

2. Overzicht boetes

U dient een overzicht aan te vragen van de openstaande boetes. Informatie over het opvragen van een overzicht van de openstaande boetes vindt u via https://gijzelingsadvocaat.nl/overzicht-openstaande-boetes-cjib/

3. Overzicht inkomsten en uitgaven

U dient een overzicht te maken van uw inkomsten en uitgaven. Op basis hiervan moet de rechter straks bepalen of u in staat bent om de geldboetes te betalen. U dient de bewijsstukken van uw inkomsten en uitgaven bij te voegen zoals

  • Salarisspecificatie of bevestiging van uw uitkering
  • Bewijzen van uw kosten (huur, gas, licht, water, verzekeringen)
  • Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden

Voor het overzicht van uw inkomsten en uitgaven kunt u gebruik maken van het volgende document:
http://www.juridischkennisportaal.nl/wiki/algemeen/algemeen-3/verklaring-inkomsten-en-uitgaven.doc

U dient de bewijsstukken bij te voegen.

4. Correspondentie CJIB

U dient de correspondentie die u met het CJIB hebt gevoerd goed te bewaren. Wij dienen later een kopie te ontvangen van alle brieven die u hebt gekregen van het CJIB met betrekking tot de openstaande boetes. Met name de brieven over de zittingen bij de kantonrechter en de brief dat u zich moest melden bij een huis van bewaring zijn voor ons van belang.
Ook brieven over betalingsregelingen die u hebt aangevraagd of die zijn afgewezen dient u naar ons toe te kunnen sturen.

5. Uittreksel gemeentelijke basisadministratie

Wanneer u nimmer de oproeping hebt ontvangen voor de zittingen bij de kantonrechter waarbij de machtigingen tot gijzeling zijn afgegeven, terwijl u wel steeds ingeschreven hebt gestaan in de gemeentelijke basisadministratie, wil ik u vragen om een uittreksel bij de gemeentelijke basisadministratie op te vragen waaruit volgt hoe lang u al op het huidige adres en/of op het vorige adres (afhankelijk van de periode waar u woonachtig was toen de zittingen vermoedelijk zijn geweest) woont c.q. hebt gewoond. Wij moeten hiermee aantonen dat u niet behoorlijk bent opgeroepen.

6. Eigen verklaring vrijheidsontneming

Zodra u gedetineerd bent, dient u een eigen verklaring vrijheidsontneming in te vullen en naar de advocaat of de contactpersoon toe te sturen. Het is belangrijk dat u dit direct doet, omdat u alleen hierdoor recht heeft op volledige gratis rechtsbijstand van de advocaat. De verklaring kunt hier downloaden:

https://gijzelingsadvocaat.nl/wp-content/uploads/2015/08/Eigen-verklaring-vrijheidsontneming.pdf

7. Registratiekaart detentie

Zodra u gedetineerd bent, moet u ook een detentiekaart opvragen bij de afdeling bevolking en aan ons terugsturen.

N.B. Het kan zijn dat u niet alle bewijzen kunt verzamelen. Probeer in ieder geval alles zo compleet mogelijk aan te leveren, maar als u niet alles kunt vinden, kunt u de documenten die wel hebt gevonden alvast per e-mail aan ons toesturen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden