Zitting kantonrechter – gijzeling CJIB boete

Alleen de kantonrechter kan beslissen of de vordering van de officier van justitie tot het toepassen van gijzeling wegens het niet betalen van openstaande CJIB-boetes wordt toegewezen.

Vordering gijzeling

De officier van justitie doet een vordering tot het toepassen van gijzeling. Hij zendt daartoe een oproeping aan de persoon die de boetes van het CJIB nog n voor een zitting bij de kantonrechter. Een kopie van die oproeping wordt gestuurd naar de kantonrechter, die de zaak gaat behandelen.

Zitting kantonrechter

Op de in de oproep vermelde dag en het genoemde tijdstip zal er een zitting plaatsvinden bij de kantonrechter. De kantonrechter behandelt dan de vordering van de officier van justitie tot het toepassen van gijzeling. Wanneer u niet verschijnt, zal de vordering altijd worden toegewezen. Het is dus altijd verstandig om naar de zitting bij de kantonrechter te gaan en verweer te voeren tegen de vordering tot gijzeling.

Verweren tegen gijzeling

Gijzeling heeft te gelden als uiterste dwangmiddel. In de rechtspraak wordt dit ook vaak ultimum remedium genoemd. Gijzeling mag alleen worden toegepast indien andere dwangmiddelen niet tot betaling hebben geleid. Daarnaast mag gijzeling enkel worden toegepast indien het feit waarvoor een boete is opgelegd ernstig genoeg is.

Als verweer tegen een vordering tot gijzeling kunt u in veel gevallen aanvoeren dat u in zodanige betalingsproblemen verkeert, dat u gewoonweg niet in staat bent om te betalen. Dit moet altijd goed onderbouwd worden met bewijsstukken waaruit de schuldenlast en betalingsproblematiek in voldoende mate blijkt.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden