Gijzeling CJIB voorkomen

Dreigt u in gijzeling te worden genomen? Er zijn een aantal mogelijkheden die u kunt benutten om de gijzeling te voorkomen. Wij zullen deze voor u op een rijtje zetten.

1. Gijzeling CJIB voorkomen - BETALING BOETES

De eerste tip ligt wel een beetje voor de hand, maar toch melden wij deze mogelijkheid volledigheidshalve: u kunt gijzeling door het CJIB voorkomen door de openstaande boetes alsnog zo spoedig mogelijk te betalen. Betaling kan rechtstreeks bij het CJIB. U kunt het openstaande bedrag overmaken naar of storten op de rekening van het CJIB. Ook kunt u de boetes eventueel betalen op het politiebureau.

> Meer informatie betaling openstaande boetes

2. Gijzeling CJIB voorkomen - BETALINGSREGELING AANVRAGEN

Wanneer u de geldboetes niet ineens kunt betalen, kunt u proberen om nog een betalingsregeling aan te vragen bij het CJIB. Vraag de betalingsregeling altijd schriftelijk aan en voeg daarbij een recent overzicht van uw inkomsten en uitgaven bij, alsook bewijsstukken ter onderbouwing daarvan. Ook als u eerder al een betalingsregeling hebt aangevraagd en die toen is afgewezen, is het advies om toch weer een verzoek te doen.

> Meer informatie betalingsregeling aanvragen

3. Gijzeling CJIB voorkomen - VERWEER BIJ KANTONRECHTER VOEREN

Afhankelijk van het stadium waarin de zaak zich bevindt, kunt u mogelijk nog verweer voeren bij de kantonrechter. De gijzeling mag pas plaatsvinden als een kantonrechter daarvoor toestemming heeft gegeven. Als u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie moet u een oproeping ontvangen voor de zitting bij de kantonrechter. Het is belangrijk dat u daar ook verschijnt en verweer voert tegen de vordering van de officier van justitie om u in gijzeling te nemen.

> Meer informatie verweren bij de kantonrechter 

4. Gijzeling CJIB voorkomen - KORT GEDING OPSCHORTING GIJZELING

Is al het voorgaande niet meer mogelijk, dan kunt u alleen nog de gijzeling voorkomen door een kort geding te starten waarin u opschorting van de gijzeling vordert. Een kort geding kan pas worden gestart op het moment dat u bericht hebt ontvangen dat u binnenkort in gijzeling wordt genomen. Pas op dat moment heeft u een voldoende spoedeisend belang voor de gijzeling. Om een kort geding te starten, moet u zich laten bijstaan door een gespecialiseerde gijzelingsadvocaat.

> Meer informatie kort geding
> AANMELDEN NIEUWE ZAAK

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden