Maximale duur gijzeling ivm boete CJIB

De officier van justitie verzoekt de kantonrechter om hem toestemming te geven om iemand te gijzelen. Als hoofdregel geldt dat voor iedere € 50,00 één dag gijzeling mag worden toegepast.

Maximale duur gijzeling

De maximale duur om iemand te gijzelen in verband met het niet betalen van boetes aan het CJIB bedraagt 7 dagen per boete. Dit geldt dus voor boetes van € 350,00 of meer. Heeft u meerdere openstaande boetes bij het CJIB, dan kan de totale duur van de gijzeling wel behoorlijk oplopen.

Zitting kantonrechter

De duur van de gijzeling wordt door de kantonrechter vastgesteld. Alleen de kantonrechter kan de vordering tot gijzeling toewijzen. Het is de bedoeling dat u een oproeping ontvangt voor deze zitting bij de kantonrechter. In alle gevallen is ons advies om naar die zitting te gaan. Helaas hebt u voor dat soort zaken geen recht op een pro deo advocaat; dit is per 1 februari 2014 uitgesloten uit het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. U zult dus alleen naar de zitting moeten. Wel kan de advocaat u bijstaan wanneer u later gegijzeld wordt of wanneer u bericht hebt ontvangen dat u gegijzeld gaat worden. De advocaat kan dan een kort geding starten om u weer snel vrij te krijgen.

GIJZELING MAXIMAAL 15 DAGEN!

In alle gevallen mag de gijzeling maximaal 15 dagen duren. Officieren houden zich hier vaak niet aan, dus daarom is het van belang dat hiertegen actief wordt opgetreden. Die maximale duur van 15 dagen volgt uit een Aanbeveling van het LOCK. Dit is uitdrukkelijk zo overwogen in de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 28 maart 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:6337

"In dat verband is mede van belang dat het landelijk overleg coördinerend kantonrechters ('LOCK') - ter voorkoming van extreme situaties - heeft aanbevolen om als uitgangspunt te nemen dat, voor zover sprake is van meerdere zaken betreffende één persoon, de machtiging tot toepassing van het dwangmiddel gijzeling wordt verleend voor de maximale duur van vijftien dagen, tenzij de officier van justitie concrete bijzondere omstandigheden, die aanleiding geven voor een langduriger gijzeling, stelt en aannemelijk maakt (hierna 'de Aanbeveling'). Daartoe kwam het LOCK omdat het van oordeel was dat van een gijzeling voor de duur van vijftien dagen in het algemeen zoveel pressie uitgaat, dat betaling wordt verkregen, terwijl - voor zover dat niet het geval is - doorgaans bij een langduriger gijzeling de betaling evenmin zal volgen, zodat de van het dwangmiddel gijzeling uitgaande pressie dan geen effect meer heeft (bijvoorbeeld omdat de betrokkene geen financiële middelen kan aanspreken)."

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden