Gijzeling wahv

Gijzeling is een dwangmiddel in de Wet Administratieve Handhaving Verkeersovertredingen (Wahv).

Positie gijzeling in de Wahv

Op grond van artikel 25 lid 2 Wahv kan de officier van justitie gedurende twee jaar nadat ten aanzien van de administratieve sancties een onherroepelijke beslissing is genomen, verhaal nemen, bijvoorbeeld op de goederen van de betrokkene (met dwangbevel, artikel 26 Wahv) of op de inkomsten uit arbeid of uitkering dan wel op het tegoed van een bankrekening (zonder dwangbevel, artikel 27 Wahv).

Indien de administratieve sanctie niet wordt voldaan en verhaal als bedoeld in de artikelen 26 en 27 Wahv niet of niet volledig heeft kunnen plaatsvinden, voorziet de wet in verschillende dwangmiddelen, te weten

  • inneming van het rijbewijs (artikel 28a Wahv),
  • buitengebruikstelling van een voertuig (artikel 28b Wahv) en
  • gijzeling (artikel 28 Wahv).

Het doel van deze dwangmiddelen is steeds dat wordt bereikt dat de sancties worden geïnd.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden