Kort geding opheffing gijzeling

Bent u gegijzeld, of heeft u een oproeping ontvangen om u te melden voor de gijzeling dan adviseren wij u om direct een kort geding te starten waarin u opheffing c.q. opschorting van de gijzeling vordert.

Kort geding

Een kort geding is een civiele spoedprocedure bij de rechtbank. Vaak wordt er dan op zeer korte termijn door de rechtbank een zitting gepland voor de behandeling van de zaak. Wij vragen de rechter dan om de gijzeling op te heffen zodat u direct in vrijheid wordt gesteld. Hierdoor kan voorkomen worden dat u de volledige boetes moet uitzitten.

Wanneer kort geding?

Om een kort geding te kunnen beginnen is het van belang dat u een spoedeisend belang hebt. Hiervan is in ieder geval in de volgende situaties aan voldaan:

  • U bent al gegijzeld
  • U hebt een oproeping ontvangen om te worden gegijzeld. (N.B. Het is belangrijk dat u iets van de aankondiging of oproeping op schrift hebt).

N.B. Er is nog geen spoedeisend belang wanneer u enkel een oproeping hebt ontvangen voor een zitting bij de kantonrechter waarbij de gijzeling wordt gevraagd.

Maatstaf kort geding

Voor de toepassing van het dwangmiddel gijzeling is een machtiging van de kantonrechter vereist. De betrokkene moet hierop worden gehoord en daartoe behoorlijk worden opgeroepen. Tegen de beschikking van de kantonrechter waarbij een machtiging tot gijzeling wordt verleend, staat geen rechtsmiddel open. Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen brengt mee dat in kort geding van de rechtmatigheid van de machtigingen dient te worden uitgegaan. De civiele rechter dient zich bij de beoordeling van een vordering als de onderhavige dan ook terughoudend op te stellen. Alleen in bijzondere omstandigheden kan een bevel worden gegeven om de gijzeling op te heffen.

Bijzondere omstandigheden kunnen zijn:

  • Een aantoonbare situatie van betalingsonmacht
  • Onjuiste oproeping voor de zitting bij de kantonrechter

Gespecialiseerde gijzelingsadvocaat (pro deo!)

Het is belangrijk dat u tijdens het kort geding wordt bijgestaan door een in gijzelingszaken gespecialiseerde advocaat. Alleen dan hebt u een goede kans om in vrijheid te worden gesteld of om de gijzeling te voorkomen. De bij ons netwerk aangesloten advocaten zijn allen gespecialiseerd in gijzelingszaken. De rechtsbijstand wordt pro deo verleend, ook wel bekend als advocaat van onvermogen. Dit betekent dat de Staat de kosten van rechtsbijstand betaalt, behoudens een door u te betalen - inkomensafhankelijke - bijdrage. Wanneer u al gegijzeld bent, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen mits u een eigen verklaring vrijheidsontneming invult en naar uw advocaat toestuurt.

> AANMELDEN NIEUWE ZAAK

Wij kunnen u echter alleen bijstaan wanneer u een oproeping hebt ontvangen wanneer u gegijzeld bent of wanneer u een oproeping hebt ontvangen om te worden gegijzeld. In alle andere gevallen kunnen wij helaas niets voor u betekenen, omdat de Raad voor Rechtsbijstand in die gevallen vrijwel nooit een toevoeging voor een pro deo advocaat afgeeft.

> Wat te doen als u nog NIET gegijzeld bent?

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden