Pro deo advocaat bij gijzeling

Wat veel mensen niet weten is dat zij zich niet neer hoeven te leggen bij de gijzeling vanwege CJIB-boetes. Wanneer gijzeling dreigt, kunt u direct contact opnemen met een gespecialiseerde pro deo advocaat.


Pro deo advocaat

Een pro deo advocaat is een advocaat die betaald wordt door de Staat. In de wet is bepaald dat mensen die beneden een bepaalde inkomensgrens zitten, recht hebben op door de Staat gesubsidieerde rechtsbijstand. De advocaat is verder onafhankelijk en zal evengoed voor de client optreden als wanneer de zaak op betalende basis wordt aangenomen.

Wanneer pro deo advocaat?

Vroeger was het nog zo dat u recht had op een pro deo advocaat voor de rechtsbijstand bij de zitting van de kantonrechter waarbij de vordering tot gijzeling werd behandeld. Sinds 1 februari 2014 is dat helaas niet meer mogelijk. De wetgever heeft bepaald dat u vanaf nu alleen nog maar recht hebt op rechtsbijstand van een pro deo advocaat wanneer gijzeling dreigt of wanneer u al in gijzeling bent genomen. De pro deo advocaat kan dan voor u een kort geding beginnen om de gijzeling te voorkomen of te laten opheffen.

Kosten pro deo advocaat

Van de rechtzoekende wordt in sommige gevallen wel verlangd dat deze een eigen bijdrage betaalt voor de kosten die de Staat betaalt aan de pro deo advocaat. De eigen bijdrage is afhankelijk gesteld van het jaarlijkse inkomen, maar bedraagt nooit erg veel. Een overzicht van de inkomensgrenzen en de bijbehorende eigen bijdrage vindt u op de website Prodeoadvocaatstrafrecht.nl.

Wwb-uitkering?
Voor mensen die een Wwb-uitkering (bijstand) hebben, bestaat de mogelijkheid zelfs om de eigen bijdrage vergoed te krijgen via de gemeente. Per saldo is dan de rechtsbijstand toch volledig kosteloos voor u.

Gedetineerd?
Bent u al gegijzeld of zit u uit andere hoofde gedetineerd? Dan hebt u ook recht op volledige kosteloze rechtsbijstand. U hoeft dan geen eigen bijdrage te betalen. Wel moet u dan een eigen verklaring vrijheidsontneming invullen en naar uw advocaat toesturen.

ALLEEN PRO DEO ADVOCAAT BIJ KORT GEDING OPHEFFING GIJZELING!

Hoewel wij graag iedereen willen helpen, die in de problemen zit met justitie, kunnen wij in geval van openstaande boetes van het CJIB alleen cliënten op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo advocaat) bijstaan indien de cliënt een brief heeft ontvangen dat hij zich moet melden bij het huis van bewaring voor de gijzeling of wanneer de persoon al gegijzeld is.

> Aanmelden nieuwe zaak

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden