Opheffing gijzeling vanwege te lange duur

Gijzeling is een pressiemiddel van de officier van justitie om in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv; Wet mulder) een persoon te dwingen om de openstaande CJIB-boetes te betalen. Wanneer iemand de boetes niet betaalt, kan hij/zij in gijzeling worden genomen. De officier van justitie hanteert hierbij een maximale duur van de gijzeling van 7 dagen per boete, maar bij meerdere boetes kan de totale duur van de gijzeling behoorlijk oplopen. Dit is echter niet toegestaan. Rechters hebben met elkaar afgesproken dat de maximale duur van de gijzeling 15 dagen mag bedragen. Het probleem is echter dat kantonrechters vaak niet het overzicht hebben van de totale omvang van de boetes en de totale duur van de gijzeling. Hierdoor komt het nog steeds voor dat iemand meer dan 15 dagen in gijzeling moet zitten. U hoeft het echter niet hierbij te laten zitten. U kunt in kort geding om opheffing van de gijzeling vragen. In de meeste gevallen wordt dit wel toegewezen en bent u vrij snel weer buiten. Een gespecialiseerde gijzelingsadvocaat kan u hierbij helpen.

Opheffing gijzeling

In kort geding kunt u vragen om opheffing gijzeling. U moet dan een kort geding dagvaarding opstellen tegen de Staat der Nederlanden. Hierin vraagt u om opheffing van de gijzeling. In de meeste gevallen zult u direct in vrijheid worden gesteld.

Maximale duur 15 dagen

De maximale duur van de gijzeling is 15 dagen, tenzij er bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die rechtvaardigen dat de gijzeling langer duurt. Het is aan de officier van justitie om die bijzondere omstandigheden te bewijzen. Uit de beslissing van de kantonrechter moet dan overigens ook blijken dat de kantonrechter een langere duur dan 15 dagen voor de gijzeling toestaat.

Dit volgt uit een Aanbeveling van het Landelijk Overleg Coördinerend Kantonrechters ('LOCK') - ter voorkoming van extreme situaties - dat, voor zover sprake is van meerdere zaken betreffende één persoon, de machtiging tot toepassing van het dwangmiddel gijzeling wordt verleend voor de maximale duur van vijftien dagen, tenzij de officier van justitie concrete bijzondere omstandigheden, die aanleiding geven voor een langduriger gijzeling, stelt en aannemelijk maakt. Daartoe kwam het LOCK omdat het van oordeel was dat van een gijzeling voor de duur van vijftien dagen in het algemeen zoveel pressie uitgaat, dat betaling wordt verkregen, terwijl - voor zover dat niet het geval is - doorgaans bij een langduriger gijzeling de betaling evenmin zal volgen, zodat de van het dwangmiddel gijzeling uitgaande pressie dan geen effect meer heeft (bijvoorbeeld omdat de betrokkene geen financiële middelen kan aanspreken).

In de jurisprudentie zien we verschillende uitspraken waarin deze maximale duur van de gijzeling wordt bevestigd:

  • Rechtbank Den Haag, 28 maart 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:6337
    "De notale duur van de gijzeling - op grond van verschillende machtigingen kantonrechters - staat niet in een redelijke verhouding met het beoogde doel, te weten betaling van de openstaande boetes. Daarbij is rekening gehouden met de Aanbeveling van het landelijk overleg coördinerend kantonrechters (LOCK), inhoudend dat - voor zover sprake is van meerdere zaken betreffende één persoon - de machtiging tot toepassing van het dwangmiddel gijzeling wordt verleend voor de maximale duur van vijftien dagen, tenzij de officier van justitie concrete bijzondere omstandigheden stelt en aannemelijk maakt. De betreffende kantonrechters hebben zich daaraan niet gehouden, hetgeen wel van hen had mogen worden verwacht. Concrete bijzondere omstandigheden die aanleiding geven om af te wijken van de Aanbeveling zijn gesteld noch gebleken."

Wij kunnen u echter alleen bijstaan wanneer u een oproeping hebt ontvangen wanneer u gegijzeld bent of wanneer u een oproeping hebt ontvangen om te worden gegijzeld. In alle andere gevallen kunnen wij helaas niets voor u betekenen, omdat de Raad voor Rechtsbijstand in die gevallen vrijwel nooit een toevoeging voor een pro deo advocaat afgeeft.

> Wat te doen als u nog NIET gegijzeld bent?

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden