Pro deo advocaat – gijzeling boetes CJIB

Pro deo advocaat voor gijzeling CJIB-boetes

Wat veel mensen niet weten is dat zij ook rechtsbijstand kunnen krijgen van een pro deo advocaat in verband met de zitting bij de kantonrechter nadat de officier van justitie een vordering tot gijzeling heeft gedaan in verband met openstaande CJIB-boetes. Gijzeling in verband met een CJIB boete wordt namelijk gezien als een vorm van vrijheidsbeneming, en dan bepaalt de wet dat u, als rechtzoekende, recht heeft op een pro deo advocaat.

Pro deo advocaat

Een pro deo advocaat is een advocaat die betaald wordt door de Staat. In de wet is bepaald dat mensen die beneden een bepaalde inkomensgrens zitten, recht hebben op door de Staat gesubsidieerde rechtsbijstand. De staat betaalt de kosten van rechtsbijstand, zodat u geheel gratis of met betaling van een geringe eigen bijdrage bijgestaan kunt worden door een advocaat. De advocaat is verder onafhankelijk en zal evengoed voor de cliënt optreden als wanneer de zaak op betalende basis wordt aangenomen.

Eigen bijdrage

Van de rechtzoekende wordt in sommige gevallen wel verlangd dat deze een eigen bijdrage betaalt voor de kosten die de Staat betaalt aan de pro deo advocaat. De eigen bijdrage is afhankelijk gesteld van het jaarlijkse inkomen, maar bedraagt nooit erg veel. Bovendien kunnen mensen die een Wwb-uitkering (bijstand) hebben via de bijzondere bijstand de eigen bijdrage geheel vergoed krijgen. Per saldo is dan de rechtsbijstand toch volledig kosteloos voor u. Voor meer informatie over de inkomensgrenzen en de hoogte van de eigen bijdrage, verwijzen wij naar onze zusterwebsite Prodeoadvocaatstrafrecht.nl.

Pro deo advocaat alleen bij zitting kantonrechter

De toevoeging van een pro deo advocaat geldt helaas enkel in verband met de bijstand tijdens de zitting bij de kantonrechter. U kunt daarom alleen uw strafzaak bij ons aanmelden wanneer u een oproeping hebt ontvangen voor een zitting bij de kantonrechter.

De toevoeging wordt door de Raad voor Rechtsbijstand verstrekt op grond van het bestuursrecht. In de werkinstructies van de Raad voor Rechtsbijstand valt hierover te lezen:

Gijzeling cjib boete "Voor verweer tegen een vordering gijzeling voeg je toe onder code B010. Dit moet blijken uit de toelichting van de advocaat of de meegezonden oproeping. Per zittingsdatum verstrek je één toevoeging. Het financieel belang wordt niet getoetst."

 

Gespecialiseerde advocaat

Het is belangrijk dat u tijdens de zitting bij de kantonrechter wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat. Er staat namelijk veel op het spel voor u, en die zitting bij de kantonrechter is uw enige kans om uw vrijheid te behouden.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met gijzelingszaken en weten precies hoe zij u de beste verdediging kunnen bieden. Na aanmelding van uw zaak zal een gespecialiseerde advocaat zo snel mogelijk contact met u opnemen om de zaak met u te bespreken. In de meeste gevallen zult u in aanmerking komen voor een  pro deo advocaat. Ook dat zijn uiteraard specialisten in gijzelingszaken. U betaalt dan hoogstens een geringe eigen bijdrage, en alle verdere kosten van rechtsbijstand worden betaald door de Staat. In veel gevallen kunt u de eigen bijdrage bovendien vergoed krijgen via de bijzondere bijstand, zodat u echt niets hoeft te betalen voor de advocaat.

U kunt heel eenvoudig uw strafzaak bij ons aanmelden via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden