Betalingsregeling CJIB aanvragen

Onder strenge voorwaarden kan het CJIB akkoord gaan met een betalingsregeling voor openstaande boete(s). De belangrijkste voorwaarde is dat de aanvraag voor de betalingsregeling wordt gedaan voor het einde van de vervaltermijn van de tweede aanmaning.

> Meer informatie over de voorwaarden voor een betalingsregeling

Aanvragen betalingsregeling CJIB

U moet de betalingsregeling bij het CJIB altijd schriftelijk aanvragen. U doet dit door een brief te sturen aan het CJIB. De adresgegevens van het CJIB zijn:

Centraal Justitieel Incasso Bureau
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden

In plaats van een brief kunt u ook gebruik maken van het aanvraagformulier "Betalingsregeling" van het CJIB dat u hieronder kunt downloaden.

Motiveren en onderbouwen aanvraag betalingsregeling

Het is belangrijk dat u de aanvraag van een betalingsregeling met het CJIB zo goed mogelijk motiveert en met bewijsstukken onderbouwt. Hoe beter de motivering en onderbouwing is, hoe groter de kans wordt dat het CJIB instemt met de verzochte betalingsregeling.

Overzicht openstaande boetes

Soms heeft iemand zoveel boetes openstaan, waardoor de totale schuldenlast onduidelijk wordt, hetgeen ook problemen oplevert voor de betaling van de boetes. Wanneer u het overzicht kwijt bent geraakt, en u niet meer weet hoeveel boetes u hebt openstaan, dan kunt u hierover verduidelijking vragen aan het CJIB. U kunt hiervoor gebruikmaken van een standaardformulier

> Meer informatie overzicht openstaande boetes CJIB

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden