Pogingen verhaal blijken niet uit zaaksoverzichten; machtiging gijzeling toch terecht vanwege ontbreken verblijfsadres

Geplaatst op: 06 oktober 2016

Wanneer iemand niet in de gemeentelijke basisadministratie is ingeschreven, kan die persoon geen beroep doen op de eis dat gijzeling pas als uiterste dwangmiddel (ultimum remedium) mag worden ingezet. Het CJIB heeft dan namelijk geen mogelijkheid voor verhaal en kan ook geen andere dwangmiddelen toepassen. Het gerechtshof bevestigt dit in een uitspraak van 17 maart 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1021.

Lees meer >


Inzichtelijk maken waarom niets kan worden betaald

Geplaatst op: 06 oktober 2016

Het is aan de cliënt om steeds inzichtelijk te maken waarom hij/zij niet in staat is om de openstaande geldboetes te betalen aan het CJIB. Dit heeft het gerechtshof Den Haag bepaalt in een uitspraak van 31 mei 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1544:

Lees meer >


Afwijzing verbod gijzeling vanwege onvoldoende financiële gegevens

Geplaatst op: 06 oktober 2016

Het is erg belangrijk dat bij een vordering tot het opleggen van een verbod voor gijzeling voldoende financiële gegevens worden overgelegd waaruit in voldoende mate naar voren komt dat er sprake is van een situatie van betalingsonmacht en geen betalingsonwil. Alleen dan heeft een vordering voor een verbod tot gijzeling kans van slagen. Dit blijkt wel uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag, 11 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8144.

Lees meer >


Betalingsonwil of betalingsonmacht boete CJIB

Geplaatst op: 13 november 2015

Het CJIB mag alleen tot gijzeling overgaan bij betalingsonwil, en niet bij betalingsonmacht. Wanneer iemand de boete van het CJIB niet kan betalen, heeft het immers ook geen zin om de persoon in gijzeling te nemen. De vraag rijst echter op welke gronden het CJIB beslist of er sprake is van betalingsonwil of onbetalingsonmacht. In het rapport van de Ombudsman ‘wordt uitgelegd op welke wijze het CJIB de vordering tot gijzeling wegens betalingsonwil onderbouwd.

Lees meer >


Ombudsman: gijzeling cjib mag niet meer

Geplaatst op: 06 september 2015

In veel gevallen is gijzeling bij CJIB-boetes niet toegestaan. Dat is de conclusie van een vernietigend rapport van de Nationale Ombudsman. “Mensen die boetes niet konden betalen omdat ze te krap bij kas zaten, zijn ten onrechte van hun vrijheid beroofd”, zo luidt de conclusie van het rapport ‘Gegijzeld door het systeem’. Gijzeling vanwege CJIB-boetes mag niet meer, althans niet indien de gegijzelde op zich de cjib boetes best wilde betalen, maar gewoonweg het goed daarvoor niet heeft.

Rapport gijzeling ombudsman

Lees meer >


Gijzeling stoppen

Geplaatst op: 06 september 2015

Bij openstaande boetes van het CJIB kunt u in gijzeling worden genomen als dwangmiddel om u toch te laten betalen. Gijzeling is een pressiemiddel van de Staat om toch te boetes geïnd te krijgen wanneer iemand niet wil betalen. Maar soms is het geen onwil om te betalen, maar is de persoon gewoonweg niet in stand om de boetes te betalen. In dat geval is er sprake van betalingsonmacht. In dat geval is het niet eerlijk dat u in gijzeling wordt genomen. U hoeft zich echter niet bij de gijzeling neer te leggen. Via een kort geding kunt u in veel gevallen de gijzeling doen stoppen.

Lees meer >


Gijzeling CJIB voorkomen

Geplaatst op: 05 september 2015

U kunt in een aantal gevallen voorkomen dat u in gijzeling wordt genomen wegens openstaande boetes bij het CJIB. Hiervoor is het echter wel van belang dat er aan een aantal voorwaarden is voldaan en dat u snel handelt. Rechtsbijstand van een gespecialiseerde gijzelingsadvocaat is hierbij zeker nodig om de gijzeling te voorkomen.

Lees meer >


Overzicht openstaande CJIB-boetes voor ander opvragen

Geplaatst op: 05 september 2015

U kunt ook een overzicht van de openstaande CJIB-boetes voor een ander opvragen. Hiervoor dient u het schriftelijke aanvraagformulier gebruiken. U dient ook toestemming te hebben van de persoon voor wie u het overzicht van de boetes opvraagt.

Aanvraagformulier

Voor het aanvragen van een overzicht van de openstaande CJIB-boetes kunt u het volgende aanvraagformulier gebruiken:

> Aanvraagformulier openstaande CJIB-boetes

U kunt het formulier op uw computer invullen. Print het vervolgens uit, onderteken het formulier beide en stuur het met de kopie van het geldige legitimatiebewijs naar het adres dat op het formulier staat vermeld.

Het formulier moet volledig zijn ingevuld. Daardoor voorkomt u vertragingen in de procedure voor de aanvraag van het overzicht van de openstaande boetes bij het CJIB.

Kopie geldig legitimatiebewijs

Als u het formulier invult als gemachtigde, dan moeten zowel uzelf als degene voor wie u het overzicht aanvraagt het formulier ondertekenen. Ook moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen van degene voor wie u het overzicht aanvraagt.

Bewijsstukken wettelijke vertegenwoordiging

Doet u de aanvraag namens een wettelijke vertegenwoordiger van iemand die jonger is dan 16 jaar of van een iemand die onder curatele of onder bewind is gesteld? Dan moet u bewijsstukken meesturen waaruit blijkt dat diegene inderdaad de wettelijke vertegenwoordiger is.

 


Verbod gijzeling wegens mogelijke toelating schuldsanering (WSNP)

Geplaatst op: 31 augustus 2015

Wanneer u een verzoek doet tot toelating tot de schuldsanering (WSNP), kunt u gelijktijdig op grond van artikel 287 lid 4 Faillissementswet een verzoek doen om een verbod om gijzeling toe te passen tot op het verzoek tot toelating tot schuldsanering is beslist. Hierdoor kan worden voorkomen dat u in gijzeling wordt genomen hangende het verzoek tot toelating tot de schuldsanering. Dat een dergelijk verzoek kansrijk is, blijkt onder meer uit de uitspraak van de rechtbank Overijssel, 18 november 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:4561.

Lees meer >


Tenaamstelling auto

Geplaatst op: 31 augustus 2015

Wij krijgen vaak te maken met zaken waarbij een persoon boetes krijgt voor het niet verzekerd hebben of het niet voldoen aan de APK-plicht van een auto die hij/zij niet eens in bezit heeft. Wanneer een ander de auto in bezit heeft, kunt u via een kort geding vorderen dat die persoon de tenaamstelling van het kenteken wijzigt en op zijn of haar naam zet. Dit gebeurde ook in een zaak bij de rechtbank Noord-Holland, van 24 juni 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:4829. In deze zaak had iemand twee auto’s opgehaald, maar de tenaamstelling van het kenteken niet aangepast. De rechter veroordeelde hem om dit alsnog te doen. 

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden