Gijzeling stoppen

Bij openstaande boetes van het CJIB kunt u in gijzeling worden genomen als dwangmiddel om u toch te laten betalen. Gijzeling is een pressiemiddel van de Staat om toch te boetes geïnd te krijgen wanneer iemand niet wil betalen. Maar soms is het geen onwil om te betalen, maar is de persoon gewoonweg niet in stand om de boetes te betalen. In dat geval is er sprake van betalingsonmacht. In dat geval is het niet eerlijk dat u in gijzeling wordt genomen. U hoeft zich echter niet bij de gijzeling neer te leggen. Via een kort geding kunt u in veel gevallen de gijzeling doen stoppen.

Voorwaarden gijzeling stoppen

Niet in alle gevallen lukt het om de gijzeling te stoppen. Er moet wel sprake zijn van bijzondere omstandigheden die maken dat de gijzeling als onrechtmatig kan worden aangemerkt. De gijzeling moet als een onrechtmatige overheidsdaad gekwalificeerd kunnen worden. Dat is onder andere in de volgende gevallen:

  • Nooit opgeroepen voor zitting kantonrechter
  • Situatie van betalingsonmacht (geen geld om boetes te betalen)
  • Totale gijzelingsduur is meer dan 15 dagen

Procedure gijzeling stoppen

De procedure om de gijzeling te stoppen verloopt via twee trajecten.

1. Allereerst zal de advocaat direct contact opnemen met het CJIB om via die weg de gijzeling te voorkomen of direct te stoppen. Vaak helpt de dreiging van een kort geding om de gijzeling onmiddellijk te laten stoppen.

2. Wanneer via dit (kortdurende) buitengerechtelijk traject de gijzeling niet kan worden gestopt, zal de advocaat direct een kort geding aanhangig te maken zodat de rechter de gijzeling kan laten stoppen. Een kort geding is meestal binnen 14 dagen voor de rechter.

Advocaat gijzeling stoppen

Om de gijzeling te kunnen stoppen, is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde gijzelingsadvocaat. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben allen een ruime ervaring in gijzelingszaken waardoor zij als geen ander in staat zijn om u of een familielid/vriend vrij te krijgen. De rechtsbijstand van de advocaat kan in bijna alle gevallen pro deo. Dit betekent dat de Staat de kosten van rechtsbijstand betaalt.

> Aanmelden nieuwe zaak

 

< Terug naar Gijzeling
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden