Betalingsonwil of betalingsonmacht boete CJIB

Het CJIB mag alleen tot gijzeling overgaan bij betalingsonwil, en niet bij betalingsonmacht. Wanneer iemand de boete van het CJIB niet kan betalen, heeft het immers ook geen zin om de persoon in gijzeling te nemen. De vraag rijst echter op welke gronden het CJIB beslist of er sprake is van betalingsonwil of onbetalingsonmacht. In het rapport van de Ombudsman ‘wordt uitgelegd op welke wijze het CJIB de vordering tot gijzeling wegens betalingsonwil onderbouwd.

Gronden betalingsonwil

De in de vorderingen meest genoemde argumenten waaruit zou moeten blijken dat er sprake is van betalingsonwil zijn:
a Betrokkene staat niet in het curatele-, bewinds- of insolventieregister.
b Betrokkene heeft nooit gemeld dat hij niet kan betalen, maar wel wil betalen.
c Betrokkene heeft niet om een betalingsregeling verzocht.
d Het voortraject heeft tot niets geleid (soms met de expliciete vermelding dat de deurwaarder geen verhaalsmogelijkheden ziet).
e Betrokkene heeft (na het opleggen van de boete) een of meer voertuigen op naam.
f Betrokkene heeft eerder dit jaar vijf andere zaken wel betaald na aankondiging van een toegewezen gijzeling.
g Betrokkene heeft zijn rijbewijs niet ingeleverd.
h Betrokkene is begonnen met de betalingsregeling, maar op een later tijdstip heeft betrokkene de betaling gestaakt.

Onvoldoende motivering betalingsonwil

Uit de reacties van de leden van de LOVS Expertgroep Mulder blijkt dat deze argumenten in veel gevallen onvoldoende feitelijk zijn onderbouwd om de conclusie te kunnen dragen dat er sprake is van betalingsonwil.

Gegevens Belastingdienst

Het doel van het CJIB is nu om de vorderingen tot gijzeling beter te onderbouwen, bijvoorbeeld door een koppeling te maken met de gegevens die van iemand bekend zijn bij de Belastingdienst, evenals dat gebeurt bij de beoordeling van een toevoegingsaanvraag door de Raad voor Rechtsbijstand.

< Terug naar Gijzeling
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden