Dwangmiddelen CJIB

Op grond van artikel 25 lid 2 WAHV kan de officier van justitie gedurende twee jaar nadat ten aanzien van de administratieve sancties een onherroepelijke beslissing is genomen, verhaal nemen, bijvoorbeeld op de goederen van de betrokkene (met dwangbevel, artikel 26 WAHV) of op de inkomsten uit arbeid of uitkering dan wel op het tegoed van een bankrekening (zonder dwangbevel, artikel 27 WAHV). Indien de administratieve sanctie niet wordt voldaan en verhaal als bedoeld in de artikelen 26 en 27 WAHV niet of niet volledig heeft kunnen plaatsvinden, voorziet de wet in verschillende dwangmiddelen, te weten inneming van het rijbewijs (artikel 28a WAHV), buitengebruikstelling van een voertuig (artikel 28b WAHV) en gijzeling (artikel 28 WAHV). Het doel van deze dwangmiddelen is te bereiken dat de sancties worden geïnd.

Dwangmiddelen CJIB

Als u openstaande boetes hebt bij het CJIB, krijgt u te maken met hun incassoprocedure. Het CJIB heeft dus verschillende middelen tot haar beschikking om u tot betaling van de openstaande boetes te dwingen:

Daarnaast kan het CJIB de vordering uit handen geven aan een deurwaarder zodat deze beslag kan leggen op uw vermogensbestanddelen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden