Inneming rijbewijs

Bij openstaande boetes van het CJIB kan de officier van justitie overgaan tot inneming van het rijbewijs van de persoon die de boetes moet betalen. De inneming van het rijbewijs is een pressiemiddel om iemand tot betaling te dwingen.

Inneming rijbewijs in de wet

De inneming van het rijbewijs is geregeld in artikel 28a WAHV:

"Indien niet of niet volledig verhaal overeenkomstig de artikelen 26 en 27 heeft plaatsgevonden, kan de officier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Nederland het rijbewijs innemen van degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd.(..)"

Het gaat hier om het dwangmiddel dat de officier van justitie kan toepassen wanneer de openstaande geldboetes niet verhaald konden worden middels beslag via de deurwaarder. Als pressiemiddel kan de officier van justitie dan het rijbewijs van de betrokkene innemen om zo de betrokkene tot betaling te dwingen.

LET OP: Inneming van het rijbewijs is niet hetzelfde als de invordering van het rijbewijs. Invordering van het rijbewijs vindt onder andere plaats bij rijden onder invloed van alcohol, te hard rijden, en gevaarlijk rijgedrag.

Werkwijze inneming rijbewijs

U ontvangt een brief van de officier van justitie waarin staat dat u het rijbewijs moet inleveren. U bent daartoe verplicht.
Ook als u het rijbewijs niet inlevert, mag u echter niet rijden. Wanneer u toch gaat rijden terwijl uw rijbewijs is ingenomen, maakt u zich schuldig aan overtreding van art. 9 lid 8 WVW.

> Meer informatie inleveren rijbewijs

Maximale duur inneming rijbewijs

De officier kan tot uiterlijk vijf jaar nadat de opgelegde administratieve sanctie onherroepelijk is geworden van zijn bevoegdheid gebruik maken. De inneming van het rijbewijs duurt ten hoogste vier weken.

Bevoegde instantie

De bevoegdheid tot inneming van het rijbewijs is gecentraliseerd bij de Officier van Justitie in Leeuwarden. Deze heeft zijn bevoegdheid gemandateerd aan het CJIB.

LET OP: VERSCHIL TUSSEN INNEMING RIJBEWIJS EN INVORDERING RIJBEWIJS

Inneming van het rijbewijs is niet hetzelfde als de strafrechtelijke of bestuursrechtelijke invordering van het rijbewijs. Strafrechtelijke invordering van het rijbewijs vindt plaats op grond van artikel 164 WVW bij rijden onder invloed, te hard rijden en gevaarlijk rijgedrag. Bestuursrechtelijke invordering vindt plaats op grond van artikel 130 WVW, onder andere bij een zeer hoog alcoholgehalte. Dit is echter totaal wat anders dan de inneming van het rijbewijs op grond van artikel 28a WAHV. Waar het vaak lastig is om iets te doen tegen de inneming van het rijbewijs, is de kans om het rijbewijs via het strafrecht terug te krijgen een stuk groter.

> Meer informatie invordering rijbewijs na alcohol
> Criteria invordering rijbewijs

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden