Volgorde dwangmiddelen wahv

De Wahv schrijft niet dwingend voort in welke volgorde dwangmiddelen moeten worden toegepast. Wel is het zo dat gijzeling als zwaarste dwangmiddel wordt gezien en daarom pas als laatste mag worden ingezet. Dit volgt ook uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag, 16 januari 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ4220.

"4.3. Voor zover eiser betoogt dat gedaagde gehouden was eerst een lichter dwangmiddel toe te passen - zoals de inbeslagneming van het rijbewijs - alvorens tot buitengebruikstelling over te gaan, geldt dat de Wahv niet dwingend voorschrijft in welke volgorde dwangmiddelen moeten worden toegepast. Bovendien blijkt uit de door gedaagde overgelegde zaaksoverzichten, zoals bijgehouden door het CJIB, dat wel degelijk is geprobeerd het rijbewijs van eiser in beslag te nemen. Dat eiser de berichtgeving daarover nimmer heeft ontvangen, komt niet voor rekening en risico van gedaagde. Voorts mist de stelling van eiser dat gedaagde gehouden was de buitengebruikstelling op voorhand bij eiser aan te kondigen een wettelijke grondslag. Een en ander brengt met zich dat niet geconcludeerd kan worden dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld met de buitengebruikstelling van de auto, zodat het onder II en III gevorderde eveneens zal worden afgewezen."</em>

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden