Voorwaarden betalingsregeling CJIB

U kunt gijzeling ook proberen te voorkomen door tijdig om een betalingsregeling te treffen met het CJIB. Het CJIB stelt echter strenge eisen aan een betalingsregeling. U zult merken dat een betalingsregeling niet snel wordt geaccepteerd. Om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling met het CJIB moet u tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U moet eerdere betalingsregelingen met het CJIB altijd goed zijn nagekomen. Het mag niet zo zijn dat u zich niet aan de betaaltermijnen hebt gehouden. Het CJIB kijkt hierbij naar het betalingsgedrag over de afgelopen 12 maanden.
  2. De vervaldatum van de 2de aanmaning mag nog niet zijn verstreken. De tweede aanmaning is de laatste brief (met verhoging) die u van het CJIB ontvangt. U krijgt vaak eerst de boete, dan een verhoging, en dan een tweede verhoging. Voor het einde van de betalingstermijn van die tweede verhoging moet de betalingsregeling zijn aangevraagd.
  3. Het openstaande bedrag moet minimaal € 225,00 zijn.

Betaling via deurwaarder

Na de tweede aanmaning zal het CJIB de boete vaak wel ter incasso uit handen geven aan een deurwaarder. De deurwaarder stuurt u vaak nog een aanmaning of een aankondiging van beslaglegging. Ons advies is om in dat geval onmiddellijk contact met de deurwaarder op te nemen om met hem een betalingsregeling te treffen.

Betalingsregeling CJIB aanvragen

U moet de betalingsregeling bij het CJIB altijd schriftelijk aanvragen. U doet dit door een brief te sturen aan het CJIB. De adresgegevens van het CJIB zijn:

Centraal Justitieel Incasso Bureau
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden

> Meer informatie aanvragen betalingsregeling CJIB

 

N.B. Stuur kopieën mee van alle relevante stukken, zoals een volledig overzicht van uw inkomsten en vaste uitgaven.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden