Tips betalen boetes CJIB

Natuurlijk is het nooit leuk om de boetes te betalen moeten betalen aan het CJIB, maar toch moet het. Als u niet in beroep gaat tegen de opgelegde boete, dan wordt de boete na verloop van 6 weken onherroepelijk. De verschuldigdheid van de boete staat dan vast. Als u dan de boete niet snel betaalt, loopt u nog het risico dat het boete bedrag (2 keer) wordt verhoogd. Om te voorkomen dat de schulden heel hoog oplopen geven wij enkele tips voor de betaling van boetes aan het CJIB.

1. Ga altijd in beroep tegen nieuwe boetes

Wij adviseren u om tegen iedere boete die wordt opgelegd, beroep in te stellen. Het instellen van beroep heeft namelijk opschortende werking. Zolang het beroep loopt, hoeft u de boete niet te betalen. Pas net voor de zitting bij de kantonrechter hoeft u zekerheid te stellen (= boete betalen). Als u het slim aanpakt, stelt u eerst pro forma beroep in. U stuurt een beroepschrift naar het CJIB, en daarin vraagt u de stukken op waarop de boete betrekking hebben. In de brief vraagt u om een nadere termijn voor het aanvullen van de gronden van het beroep. U kunt na ontvangst van de stukken nog nader reageren, en wint daardoor weer enkele weken tijd om het geld voor de boete te sparen.

2. Voorkom verhogingen en betaal nieuwe boetes als eerste

Door de verhogingen die worden opgelegd door het CJIB wanneer de boete niet tijdig wordt betaald, wordt het boetebedrag vaak verdubbelt. Dat is zonde van het geld. Ons advies is daarom om (al dan niet na de beroepsprocedure zoals hiervoor beschreven) het boetebedrag zo snel mogelijk te betalen. Heeft u nog andere boetes of schulden, betaal die dan later. De nieuwe boetes hebben voorrang om verdere verhogingen te voorkomen.

3. Betaal als eerste de laagste boetes

Bij de gijzeling in verband met openstaande boetes is het zo geregeld dat u 1 dag gegijzeld kunt worden per € 50,00 boete, met een maximum van 7 dagen per boete. Voor een boete die is opgelopen tot € 1.100,00 kunt u dus maximaal 7 dagen worden gegijzeld, maar diezelfde termijn kunt u worden gegijzeld voor een boete van € 350,00. Ons advies is daarom om eerst de lagere boetes te betalen, zodat u daarvoor alvast niet meer gegijzeld kunt worden.

Weet u zo niet welke boetes u hebt openstaan? Vraag dan het overzicht op van alle openstaande boetes bij het CJIB. U kunt gebruikmaken van het aanvraagformulier openstaande boetes CJIB.

4. Vermeld altijd het CJIB-nummer bij de betaling

Als  u boetes betaalt aan het CJIB moet u altijd het CJIB-nummer vermelden van de boete die u wilt betalen. Indien u geen CJIB-nummer vermeld, wordt de betaling in mindering gebracht op de oudste boete.

5. Vraag tijdig een betalingsregeling aan

Voor boetes vanaf € 225,00 kunt u een betalingsregeling aanvragen bij het CJIB indien u de afgelopen 12 maanden nog geen betalingsregeling hebt gehad, of wanneer u een betalingsregeling in die periode goed bent nagekomen. De aanvraag voor de betalingsregeling moet uiterlijk voor het einde van de betaaltermijn van de tweede aanmaning zijn ingediend bij het CJIB.

> Meer informatie over het aanvragen van een betalingsregeling

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden