Overzicht openstaande CJIB-boetes voor ander opvragen

Geplaatst op: 05 september 2015

U kunt ook een overzicht van de openstaande CJIB-boetes voor een ander opvragen. Hiervoor dient u het schriftelijke aanvraagformulier gebruiken. U dient ook toestemming te hebben van de persoon voor wie u het overzicht van de boetes opvraagt.

Aanvraagformulier

Voor het aanvragen van een overzicht van de openstaande CJIB-boetes kunt u het volgende aanvraagformulier gebruiken:

> Aanvraagformulier openstaande CJIB-boetes

U kunt het formulier op uw computer invullen. Print het vervolgens uit, onderteken het formulier beide en stuur het met de kopie van het geldige legitimatiebewijs naar het adres dat op het formulier staat vermeld.

Het formulier moet volledig zijn ingevuld. Daardoor voorkomt u vertragingen in de procedure voor de aanvraag van het overzicht van de openstaande boetes bij het CJIB.

Kopie geldig legitimatiebewijs

Als u het formulier invult als gemachtigde, dan moeten zowel uzelf als degene voor wie u het overzicht aanvraagt het formulier ondertekenen. Ook moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen van degene voor wie u het overzicht aanvraagt.

Bewijsstukken wettelijke vertegenwoordiging

Doet u de aanvraag namens een wettelijke vertegenwoordiger van iemand die jonger is dan 16 jaar of van een iemand die onder curatele of onder bewind is gesteld? Dan moet u bewijsstukken meesturen waaruit blijkt dat diegene inderdaad de wettelijke vertegenwoordiger is.

 


Tenaamstelling auto

Geplaatst op: 31 augustus 2015

Wij krijgen vaak te maken met zaken waarbij een persoon boetes krijgt voor het niet verzekerd hebben of het niet voldoen aan de APK-plicht van een auto die hij/zij niet eens in bezit heeft. Wanneer een ander de auto in bezit heeft, kunt u via een kort geding vorderen dat die persoon de tenaamstelling van het kenteken wijzigt en op zijn of haar naam zet. Dit gebeurde ook in een zaak bij de rechtbank Noord-Holland, van 24 juni 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:4829. In deze zaak had iemand twee auto’s opgehaald, maar de tenaamstelling van het kenteken niet aangepast. De rechter veroordeelde hem om dit alsnog te doen. 

Lees meer >


Wat gebeurt er met mijn CJIB vorderingen nadat ik failliet ben verklaard?

Geplaatst op: 09 december 2013
Als u openstaande zaken bij het CJIB hebt, kunt u de curator verzoeken om schriftelijk contact op te nemen met het CJIB. Nadat uw curator contact heeft opgenomen met het CJIB, stelt het CJIB uw curator schriftelijk op de hoogte van de openstaande vorderingen. Ook geven wij aan welke vorderingen onder het faillissement vallen. Voor deze vorderingen worden gedurende de looptijd van het faillissement geen kostenverhogende maatregelen getroffen.
Als uw curator uiteindelijk een bedrag uit de boedel aan ons overmaakt, brengt het CJIB dit in mindering op de ingediende vorderingen. Na afloop van het faillissement moet u het restant van de CJIB vorderingen nog betalen. De boetes worden in zoverre dus gewoon bevroren.

Kan een schuld bij het CJIB worden meegenomen in een minnelijke schuldregeling?

Geplaatst op: 09 december 2013

Een minnelijke schuldregeling is een regeling die tot stand is gekomen met toestemming van de schuldeisers en door tussenkomst van een schuldhulpverlenende instantie.
Het CJIB heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).
Als een minnelijke schuldregeling wordt uitgevoerd door een organisatie die lid is van de NVVK, dan zijn we bij het CJIB in het algemeen bereid de incasso van openstaande vorderingen tijdelijk stop te zetten. Tijdens de schuldregeling ontvangt het CJIB een even grote aflossing als de andere schuldeisers.
Na afloop van de schuldregeling kunt u voor een eventuele restantschuld een betalingsregeling met ons treffen.


Boetes CJIB en schuldsanering (WSNP)

Geplaatst op: 09 december 2013

Als u bent toegelaten tot de WSNP, dan heeft u veelal te maken met schulden die voor en na de datum van toelating tot deze regeling zijn ontstaan. Wilt u weten hoe het precies zit met de boetes of maatregelen die zijn opgelegd voor de datum waarop u werd toegelaten tot de WSNP? Neemt u dan contact op met de aan u toegewezen bewindvoerder.

Lees meer >


Hallo wereld!

Geplaatst op: 02 december 2013

Welkom bij WordPress. Dit is een eerste voorbeeldbericht om indruk te geven hoe een blogbericht eruit ziet. Dit bericht kan worden aangepast of worden verwijderd zodat er gestart kan worden met bloggen.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden