Procedure kantonrechter

Wanneer de officier van justitie een vordering doet om u te gijzelen, zult u een oproeping ontvangen om voor de kantonrechter te verschijnen. Het is erg belangrijk dat u op die zitting verschijnt.

Procedure

De exacte procedure verschilt per kantongerecht. In alle gevallen krijgt u in ieder geval de gelegenheid om verweer te voeren tegen de vordering tot gijzeling. Maak hiervan altijd gebruik!

Het is niet meer de bedoeling dat u verweer voert tegen de boete zelf. Dat is niet meer mogelijk. Als u het niet eens bent met de boete, dan had u daar eerder tegen in beroep moeten gaan. Wanneer de officier van justitie een vordering tot gijzeling doet, is de boete vaak al definitief (onherroepelijk), een enkele uitzondering daargelaten, wanneer er door fouten ergens iets mis is gegaan.

Veelal gaat het om de vraag of u kunt betalen of niet, en zo niet, wanneer u dan wel zou kunnen betalen. Wanneer u door betalingsproblemen en schulden niet in staat bent geweest om de boete te betalen, en dit goed kunt onderbouwen, hebt u een redelijke kans om onder de gijzeling uit te komen. Met andere woorden: u moet aantonen dat er sprake is van betalingsonmacht en niet dat u niet wilde betalen. Veelal krijgt u dan nog een langere termijn om alsnog de boetes te betalen.

Helaas heeft de wetgever per 1 februari 2014 bepaald dat er geen pro deo advocaat meer kan worden toegevoegd in gijzelingszaken. Dit betekent dus dat u geen advocaat mee kunt nemen naar de zitting van de kantonrechter. Wel kunnen onze advocaten u bijstaan wanneer de gijzeling dreigt of u al in gijzeling bent genomen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden