Toevoeging pro deo advocaat zitting kantonrechter bij gijzeling

Geplaatst op: 31 augustus 2015

De Raad voor Rechtsbijstand hanteert het beleid dat een rechtzoekende geen recht heeft op toevoeging van een pro deo advocaat voor de rechtsbijstand bij de zitting van de kantonrechter. Volgens de Raad kan de rechtzoekende het makkelijk zelf alleen af, zonder de bijstand van advocaat. Toch lukt het in uitzonderlijke gevallen toch nog om u te laten bijstaan door een pro deo advocaat bij een zitting van de kantonrechter wegens een vordering tot gijzeling.

Het gaat om de volgende uitzonderlijke situaties;

  • Veelheid van zaken, en de rechtsbijstand nodig is om het op de rails zetten van het leven van de rechtzoekende
  • Bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals een uitzichtloze situatie of ernstige geestelijke of maatschappelijke problemen

Lees meer >


Oproeping zitting kantonrechter

Geplaatst op: 26 augustus 2015

U moet behoorlijk worden opgeroepen voor de zitting bij de kantonrechter waar het gaat om de vordering tot gijzeling. De oproeping dient te geschieden overeenkomstig de regels voor betekening zoals vermeld in de artikelen 585 – 589 Sv. Een overzicht van de regels voor de betekening van de oproeping vindt u in het overzichtsarrest van de Hoge Raad van 13 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5163. Een samenvatting van dit arrest vindt u hier.

Lees meer >


Gijzeling afgewezen wegens ten onrechte buitengebruikstelling voertuig en inname rijbewijs

Geplaatst op: 07 december 2013

Een oude uitspraak van de kantonrechter Bergen op Zoom van 1 juli 2003, maar nog steeds bruikbaar: ECLI:NL:RBBRE:2003:AH9369.

De betrokkene had een boete opgelegd gekregen voor het lopen over de snelweg. Voor de vordering tot gijzeling was al een voertuig van betrokkene buiten gebruik gesteld en was zijn rijbewijs voor 4 weken ingenomen geweest. Dit had niet gemogen, omdat de overtreding niet met een voertuig was begaan. Daarom heeft de kantonrechter nu de gijzeling afgewezen.

Lees meer >


Gijzeling afgewezen wegens financiele onmacht

Geplaatst op: 07 december 2013

In deze zaak werd gijzeling gevraagd wegens meerdere openstaande boetes bij het CJIB in verband met het niet afsluiten en in stand houden van een verzekering voor een bromfiets en het niet voldoen aan de APK-keuringsplicht voor een auto. Tegen de boetes is nooit beroep ingesteld. Als verweer wordt gevoerd dat er sprake is van financiële onmacht om de boetes te betalen. De uitspraak is gedaan door de kantonrechter Haarlem, op 6 september 2013, en is bekend onder referentie ECLI:NL:RBNHO:2013:9343.

Lees meer >


Gijzeling in verband met boetes keuringsplicht APK afgewezen

Geplaatst op: 07 december 2013

In deze zaak is de vordering tot gijzeling door de kantonrechter afgewezen. De uitspraak is gedaan door de kantonrechter Haarlem, op 27 september 2013, ECLI: RBNHO:2013:9341.
Het ging om boetes wegens het niet voldoen aan de plicht om een auto jaarlijks APK te laten keuren. De betrokkene beschikte echter niet meer over de auto omdat de auto door de douane/belastingdienst in beslag was genomen. Betrokkene kon gewoonweg niet voldoen aan de keuringsplicht. Daarnaast bleek tijdens de zitting bij de kantonrechter dat er sprake was een situatie van financiële onmacht om de boete(s) te betalen. De kantonrechter wijst de vordering tot gijzeling af, en overweegt aanvullend dat het in strijd is met de beginselen van behoorlijk bestuur wanneer het CJIB betrokkene blijft bestoken met aanmaningen en sommaties, en executiemaatregelen voor automatisch opgelegde sancties.

Lees meer >


Afwijzing gijzeling wegens schending motiveringsplicht en zorgvuldigheidsnormen

Geplaatst op: 07 december 2013

De kantonrechter Bergen op Zoom laat zich kritisch uit over het systeem van de incasso van CJIB-boetes.  In de uitspraak van 28 maart 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ7874, geeft de kantonrechter aan dat de geautomatiseerde processen bij het cjib bij de incasso van geldboetes en het vorderen van gijzeling onzorgvuldig zijn, waardoor ook de vordering tot gijzeling moet worden afgewezen. In casu gaat het om een betrokkene die meerdere bekeuringen op naam heeft staan, terwijl die geen rijbewijs of voertuig heeft gehad. De kantonrechter weigert uiteindelijk de vordering tot gijzeling voor de cjib boetes wegens schending van de motiveringsplicht en zorgvuldigheidsnormen.

Lees meer >


Vordering gijzeling afgewezen wegens betalingsonmacht en onzorgvuldigheid officier van justitie

Geplaatst op: 07 december 2013

In deze uitspraak heeft de kantonrechter de vordering van de officieren van justitie tot gijzeling van de betrokkene afgewezen. Volgens de kantonrechter was duidelijk sprake van een situatie van betalingsonmacht, gelet op de vele schulden. Het gaat om een uitspraak van de kantonrechter Bergen op Zoom, van 26 juli 2012, ECLI:NL:RBBRE:2012:BX3146:

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden