Inleveren rijbewijs CJIB

Na inneming van het rijbewijs, bent u verplicht om het rijbewijs in te leveren bij het CJIB. Als u dat niet doet, heeft dat consequenties voor u.

Gevolgen bij niet inleveren rijbewijs

Indien de betrokkene niet voldoet aan de vordering het rijbewijs bij het CJIB in te leveren, dan wel het sanctiebedrag inclusief de verhogingen en de kosten niet alsnog betaalt, wordt de vordering tot inneming van het rijbewijs door het CJIB gemuteerd in het Centraal register Rijbewijzen- en Bromfietscertificaten (CRB).

Indien het rijbewijs niet is ingeleverd bij het CJIB en u wordt als bestuurder aangetroffen dient proces-verbaal te worden opgemaakt terzake van overtreding van art. 9, lid 7 WVW 1994 en:
a) Als u alsnog het rijbewijs inlevert zal de inneming door de politie in het CRB worden gemuteerd. Het rijbewijs wordt dan binnen drie dagen aangetekend naar het CJIB verstuurd.
b) Als u alsnog de sanctie(s) inclusief verhogingen voldoet wordt dit door de politie in het CRB gemuteerd. Het geïnde bedrag wordt afgedragen aan het CJIB via de daarvoor tussen het CJIB en de opsporingsinstantie afgesproken procedure.
c) Als u het rijbewijs niet inlevert en tevens de sanctie niet betaalt wordt een beschikking opgemaakt terzake het niet op eerste vordering tonen van het rijbewijs. Tevens dient conform artikel 31 WAHV de voorlopige maatregel te worden toegepast. De politie meldt dit direct bij het CJIB. Uw auto wordt dan in bewaring genomen waarbij de extra kosten voor uw rekening komen.

Indien het rijbewijs niet is ingeleverd bij het CJIB en u wordt anders dan als bestuurder aangetroffen wordt proces-verbaal opgemaakt terzake van overtreding van artikel 34 WAHV. U krijgt dan een boete en/of wordt u verplicht tot betaling van extra kosten. Als u alsnog het rijbewijs inlevert vindt de afhandeling plaats conform punt 5.2, onder a van de Richtlijn. Als u alsnog betaalt vindt de afhandeling plaats conform punt 5.2, onder b van de Richtlijn.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden