Teruggave rijbewijs vanwege schuldsaneringsregeling

Geplaatst op: 29 augustus 2015

Wanneer een schuldsaneringstraject is aangevraagd of al loopt, bestaat voor de betrokkene de mogelijkheid om via een kort geding teruggave van het rijbewijs te bewerkstelligen. Dit is niet altijd succesvol, zoals we zien in het vorige artikel “Voorlopige voorziening tot teruggave rijbewijs afgewezen“, maar soms is daar toch een lichtpuntje. Onder bijzondere omstandigheden is de rechter bereid tot teruggave van het rijbewijs. Zo besloot de rechtbank Alkmaar in de uitspraak van 31 maart 2011, ECLI:NL:RBALK:2011:BR4536 tot teruggave van het rijbewijs gelet op op het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling en het daarmee te bereiken doel, alsmede gelet op het voldoende aannemelijk geworden belang van de betrokkene bij het behoud van zijn rijbewijs.

Lees meer >


Voorlopige voorziening tot teruggave rijbewijs afgewezen

Geplaatst op: 29 augustus 2015

Het is lastig om met succes op te komen tegen de inneming van het rijbewijs wegens openstaande boetes bij het CJIB. Ook al hebt u veel schulden en hebt u uw rijbewijs nodig om naar het werk te komen, toch is de rechter terughoudend in het teruggeven van het rijbewijs. Dit zien we ook in een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland, van 25 april 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:CA3957. Het ging hier om iemand die toegelaten wilde worden tot de schuldsaneringsregeling. Tegelijk met het verzoek tot toepassing tot de schuldsaneringsregeling was door de betrokkene een verzoek ingediend tot het geven van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel
287 lid 4 van de Faillissementswet (Fw). Het verzoek strekte ertoe de officier van justitie c.q. het Centraal Justitieel Incassobureau voor de duur van 6 maanden te verbieden het rijbewijs van verzoeker in te nemen om verzoekers in staat te stellen een buitengerechtelijk akkoord aan hun schuldeisers aan te bieden.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden