Wat gebeurt er met mijn CJIB vorderingen nadat ik failliet ben verklaard?

Als u openstaande zaken bij het CJIB hebt, kunt u de curator verzoeken om schriftelijk contact op te nemen met het CJIB. Nadat uw curator contact heeft opgenomen met het CJIB, stelt het CJIB uw curator schriftelijk op de hoogte van de openstaande vorderingen. Ook geven wij aan welke vorderingen onder het faillissement vallen. Voor deze vorderingen worden gedurende de looptijd van het faillissement geen kostenverhogende maatregelen getroffen.
Als uw curator uiteindelijk een bedrag uit de boedel aan ons overmaakt, brengt het CJIB dit in mindering op de ingediende vorderingen. Na afloop van het faillissement moet u het restant van de CJIB vorderingen nog betalen. De boetes worden in zoverre dus gewoon bevroren.

Daarnaast kunnen er vorderingen zijn die niet onder de werking van het faillissement vallen. Die vorderingen vallen buiten de boedel en moet u zelf betalen voor de vervaldatum zoals vermeld op de acceptgirokaart(en). Blijft tijdige betaling uit, dan wordt de inning voortgezet.
< Terug naar Boete-cjib
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden