Kan een schuld bij het CJIB worden meegenomen in een minnelijke schuldregeling?

Een minnelijke schuldregeling is een regeling die tot stand is gekomen met toestemming van de schuldeisers en door tussenkomst van een schuldhulpverlenende instantie.
Het CJIB heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).
Als een minnelijke schuldregeling wordt uitgevoerd door een organisatie die lid is van de NVVK, dan zijn we bij het CJIB in het algemeen bereid de incasso van openstaande vorderingen tijdelijk stop te zetten. Tijdens de schuldregeling ontvangt het CJIB een even grote aflossing als de andere schuldeisers.
Na afloop van de schuldregeling kunt u voor een eventuele restantschuld een betalingsregeling met ons treffen.

< Terug naar Boete-cjib
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden