Procedure terugkrijgen auto na buitengebruikstelling

De duur van de buitengebruikstelling bedraagt vier weken. Na deze periode zal het voertuig worden overgedragen aan de Dienst der Domeinen.

Auto van derde

Wanneer uw auto buiten gebruik is gesteld vanwege boetes van een ander, dan kunt u de auto tijdens de vier weken van de buitengebruikstelling terugkrijgen door het verschuldigde bedrag (administratieve sanctie, administratiekosten en verhogingen) alsmede de kosten van overbrenging en bewaring te betalen bij het politiekorps dat de auto buiten gebruik heeft gesteld.

Na vier weken kunt u het voertuig tegen betaling van de kosten van overbrenging en bewaring terugkrijgen. Betaling c.q. ophalen van het buitengebruikgestelde voertuig dient binnen kantooruren plaats te vinden.

Indien u het voertuig twaalf weken na aanvang van de buitengebruikstelling niet heeft afgehaald, wordt u geacht uw recht op het voertuig te hebben opgegeven. De officier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Nederland is in dat geval gerechtigd het voertuig om niet aan een derde in eigendom te doen overdragen, te doen verkopen of te doen vernietigen. Gelijke bevoegdheid bestaat ook binnen de bedoelde termijn indien de waarde van het voertuig niet meer opweegt tegen de gemaakte kosten. U ontvangt nadat de taxatiewaarde bekend is een brief waarin verdere bijzonderheden met betrekking tot verkoop dan wel vernietiging staan. U wordt dan een laatste mogelijkheid geboden uw voertuig op te halen.

Auto van persoon met boetes

Indien de auto in eigendom is van de persoon op wiens naam de boetes staan, dan zal de auto na de periode van de buitengebruikstelling sowieso worden verkocht, waarbij de opbrengst vervolgens in mindering zal worden opgebracht op het openstaande bedrag.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden